Tin vắn

AdFlex tổ chức review sau khóa học: “Vai trò quản lý và phong cách lãnh đạo”

Trong ngày thứ 3 ngày 13 tháng 10 vừa qua, bộ phận HRBP của AdFlex kết hợp cùng với chị Diệu Quyên (Talent Management Manager của EWAY) đã tổ chức review kiến thức sau khóa học “Vai trò quản lý và phong cách lãnh đạo”. Buổi review đã diễn ra thành công tốt đẹp với […]