Trang chủ

Flashnews

Tin tức

Khi người EWAY học đòi làm Hoa hậu và Kèo giảm cân bạc triệu!

Trên đời này, chẳng ai từ chối cái sự đẹp. Được đẹp là một diễm phúc, một thứ quà trời ban mà không phải ai cũng có nên càng phải trân trọng, nâng niu. Cơ mà đấy là quan niệm thời xưa, của thế hệ cũ. Vào thế kỷ 21 chúng tôi không nói thế! […]

Người Eway

Khi người EWAY học đòi làm Hoa hậu và Kèo giảm cân bạc triệu!

Trên đời này, chẳng ai từ chối cái sự đẹp. Được đẹp là một diễm phúc, một thứ quà trời ban mà không phải ai cũng có nên càng phải trân trọng, nâng niu. Cơ mà đấy là quan niệm thời xưa, của thế hệ cũ. Vào thế kỷ 21 chúng tôi không nói thế! […]

Nhân viên mới

Opentalk