Tin vắn

Cam kết của TECH team

Để cam kết dịch vụ chất lượng 5 sao. Nhóm Tech support, đứng đầu là CTO Nguyễn Hải Đăng đã ra một cam kết ở mức “Không thể tin nổi”. Đó là các cam kết sát sàn sạt về mặt thời gian và tốc độ xử lý và hiển thị của 2 trang MasOffer và […]

AdFlex B2B Competition 2017

Với nhận định từ AdFlex team: “Việc phát triển theo hướng B2B traffic vô cùng hữu dụng, quan trọng”. Cuộc đua AdFlex B2B Competition 2017 được tổ chức, mở màn cho một năm 2017 đầy sôi động và máu lửa. Đối tượng dự thi của AdFlex B2B Competition 2017 là thành viên thuộc Team trafic, Operation, […]

Cùng Ava – Chung Khí thế

Tối muộn hôm qua, Trung LM đã nghĩ ra “trò mới” để chúng ta cùng nhau có một điểm chung trên ava, có một tinh thần chung trong chặng đường sắp tới. Khẩu hiệu “Nothing is impossible” sẽ như một lời khẳng định về sức mạnh tập thể quật cường của anh em chiến hữu, […]