Cùng Ava – Chung Khí thế

09/09/2016

Tối muộn hôm qua, Trung LM đã nghĩ ra “trò mới” để chúng ta cùng nhau có một điểm chung trên ava, có một tinh thần chung trong chặng đường sắp tới. Khẩu hiệu “Nothing is impossible” sẽ như một lời khẳng định về sức mạnh tập thể quật cường của anh em chiến hữu, chinh phục những mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra và ngày càng mạnh mẽ hơn.

demo
Ava như một lời hứa cùng nhau chinh phục mục tiêu

Mỗi con người Eway sẽ là một tế bào quý để toàn Eway là một cơ thể cường tráng, một ý chí phi thường.

Để hòa cùng nhau trong ava mới, chúng ta có thể vào link này và làm theo hướng dẫn tại đây.

Xin cảm ơn anh em chiến hữu!

Thùy Linh

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: admin