Cam kết của TECH team

21/04/2017

Để cam kết dịch vụ chất lượng 5 sao. Nhóm Tech support, đứng đầu là CTO Nguyễn Hải Đăng đã ra một cam kết ở mức “Không thể tin nổi”. Đó là các cam kết sát sàn sạt về mặt thời gian và tốc độ xử lý và hiển thị của 2 trang MasOffer và Adflex.

Cụ thể như dưới đây:

 

Để góp phần hỗ trợ anh em Tech có thêm ý tưởng cải tiến sản phẩm, các bạn AdFlex, MasOffer, hoặc các nhóm HR, Kế toán hay Dyno hãy vào trang check các kiểu và phản hồi thoải mái nha. Nếu không biết cách check thì cứ bấm loạn lên rồi tính giờ cũng được. Chắc chắn Tech team sẽ hoan nghênh lắm lắm đoá.

Diệu Quyên

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: Nguyễn Quyên