Tin vắn

Bản tin Đường Đua Lên Mây: 30 chưa phải là Tết!

Hai trận tranh tài căng não mới nhất đã đem đến những kết quả vô cùng thú vị trong khuôn khổ đường đua năm nay. Những bất ngờ, gay cấn chứng minh cho câu nói “30 chưa phải là Tết”! Mở đầu tuy khiêm tốn… Ở bộ môn Tính nhẩm, Lê Trần Bảo Cương không […]