Tin vắn

AdFlex B2B Competition 2017

Với nhận định từ AdFlex team: “Việc phát triển theo hướng B2B traffic vô cùng hữu dụng, quan trọng”. Cuộc đua AdFlex B2B Competition 2017 được tổ chức, mở màn cho một năm 2017 đầy sôi động và máu lửa. Đối tượng dự thi của AdFlex B2B Competition 2017 là thành viên thuộc Team trafic, Operation, […]

Cùng Ava – Chung Khí thế

Tối muộn hôm qua, Trung LM đã nghĩ ra “trò mới” để chúng ta cùng nhau có một điểm chung trên ava, có một tinh thần chung trong chặng đường sắp tới. Khẩu hiệu “Nothing is impossible” sẽ như một lời khẳng định về sức mạnh tập thể quật cường của anh em chiến hữu, […]