Điều chỉnh Quy chế cung cấp và Quản lý tài sản

03/10/2016

Các Chiến hữu thân mến,

Kể từ ngày 01/10/2016, Phòng Nhân sự ban hành Thông báo điều chỉnh Quy chế cung cấp và Quản lý tài sản

Handing over the golden key, both hands are over the laptop.

Đối tượng áp dụng: Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP Eway.
Nội dung điều chỉnh:
1. Nguyên tắc cung cấp tài sản
2. Bàn giao tài sản
3.Trao tặng tài sản đối với CBNV
Cụ thể mời chiến hữu xem tại đây
Xin cảm ơn!

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: admin