Trả lương sớm 5 ngày từ tháng 9/2016

07/09/2016

Theo quyết định của Ban Điều hành (BOD), từ tháng 9/2016, anh em sẽ nhận lương vào cuối tháng, thay vì ngày 5 tháng sau. Như vậy, việc trả lương sẽ được thực hiện sớm 5 ngày so với trước đây.

Việc chấm công sẽ được chốt vào ngày 25 hàng tháng. Riêng lương tháng 9 sẽ được tính từ 1-25/9. Phần chấm công từ ngày 26/9 sẽ được tính cho lương tháng 10 (cho tới 25/10).

Cũng từ 1/9, Tổng Giám đốc Đặng Công Nguyên đã phê duyệt điều chỉnh quy chế tiền lương, nhằm thay đổi và cải tiến các quy định, giúp anh em Eway được đánh giá, ghi nhận rõ ràng hơn dựa trên những đóng góp của mình.

1-8-1467282207912
Để anh em có thể thoải mái nói câu này, hãy đọc kỹ quy chế 🙂

Theo đó, bản quy chế tiền lương mới đã đưa ra các quy định liên quan tới 4 trường hợp: Điều chỉnh lương theo thâm niên; Điều chỉnh lương, chế độ định kỳ dựa trên đánh giá thực hiện công việc định kỳ; Đánh giá lương, chế độ không định kỳ; Quy định thưởng nóng khi đạt kết quả đột phá.

Chi tiết, anh em có thể xem tại đây

TL

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: admin