Tin vắn

Tự do thời @

Cảm giác không có mấy thứ công nghệ xung quanh ấy, mình thề là nó sướng kinh lên được ý cả nhà ạ. Chả có bố con đứa nào dặn dò mình hay kêu gào mình phải làm gì nữa