Tin vắn

Trung thu – Ngày gia đình EWAY

Con người thay đổi, môi trường thay đổi, nhưng tôi nghĩ rằng, những gì làm nên bản sắc của Eway vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Với tôi, đó là Eway của những tiếng cười, Eway của những niềm vui – trong mắt các em bé!

Tự do thời @

Cảm giác không có mấy thứ công nghệ xung quanh ấy, mình thề là nó sướng kinh lên được ý cả nhà ạ. Chả có bố con đứa nào dặn dò mình hay kêu gào mình phải làm gì nữa