Thông báo thay đổi thời gian làm việc tháng 10 lần 2

07/10/2016

Các chiến hữu thân mến!

Qua quan sát thời gian làm việc thực tế, Ban Giám đốc đã có quyết định điều chỉnh thời gian làm việc mùa đông của EWAY như sau

Buổi sáng: Từ 08:30 đến 12:00

Buổi chiều: Từ 13:30 đến 18:00

Thời gian

Chi tiết quyết định điều chỉnh vui lòng xem tại đây

 

HR xin thông báo tới toàn thể anh em chiến hữu để cùng thực hiện theo quy định mới.

Chúc toàn thể anh em với thời gian làm việc mới sẽ đạt hiệu quả cao hơn trong công việc.

Thân gửi

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: thuynt