Tin vắn

Thông báo thay đổi thời gian làm việc tháng 10 lần 2

Các chiến hữu thân mến! Qua quan sát thời gian làm việc thực tế, Ban Giám đốc đã có quyết định điều chỉnh thời gian làm việc mùa đông của EWAY như sau Buổi sáng: Từ 08:30 đến 12:00 Buổi chiều: Từ 13:30 đến 18:00 Chi tiết quyết định điều chỉnh vui lòng xem tại […]