Điều chỉnh Quy định phụ cấp công việc

30/09/2016

Các Chiến hữu thân mến,

Kể từ ngày 01/10/2016, Phòng Nhân sự ban hành Thông báo điều chỉnh Quy định Phụ cấp công việc.

images
Đối tượng áp dụng: Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP Eway.
Nội dung điều chỉnh:
1. Phụ cấp liên lạc
2. Phụ cấp đi lại
3. Phụ cấp tiếp khách
4. Quy định công tác và Công tác phí
Cụ thể mời chiến hữu xem tại folder này.
section-10-allowances
Xin cảm ơn!
HR Team.

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: admin