Từ GURU ThanhVC: Unit Testing A-Z

21/09/2016
99% CV hoặc khi phỏng vấn, các lập trình viên đều khẳng định rằng, mình có dùng Unit Test với phần lập trình của bản thân.
Thế nhưng cũng có một sự thật KHÁC là cũng đến 90%các bạn không hiểu rõ UT là gì, hay nếu không làm Unit Test thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hay làm UT thì phải làm những cái cụ thể gì?
Unit testing Presentation-2
Mời các bạn đến với thế giới của những người đã từng phải đi “hốt shit”, những người hiểu vì sao và khi nào bạn phải UT, và nên làm UT như thế nào?
JOIN OPEN TALK: Làm thể nào viết Unit Test?
với 2 case studies tiêu biểu của MasOffer
Case 1. Unit Test cho phần RawTransactionParser trong MasOffer?
Case 2. Làm thế nào viết Unit Test (Intergation Test) cho MicroService sử dụng (Vertx)?
Diễn giả: Mr. Vũ Công Thành 
Thời gian: 22/09/2016 10:00 ~ 11:00 AM
Đối tượng: Đội kỹ thuật & bất cứ ai quan tâm đến chất lượng SP phần mềm.
Sau chương trình, các bạn sẽ biết
1. Unit testing là cái gì và Lifecycle.
2. Các bước thực hiện việc UT.
3. Chia sẻ best practice trong quá trình thực hiện 1 UT.
 
Không tham gia nghe, thiệt ráng chịu nhe!!!!!!!!

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: Nguyễn Quyên