Quyết định điều chuyển Lê Trung Kiên

01/12/2016

Các chiến hữu thân mến,

Nhân sự xin thông báo:

Kể từ ngày 01/12/2016, đồng chí Lê Trung Kiên chính thức chuyển từ vị trí Nhân viên kinh doanh – Bộ phận Sales AdFlex sang vị trí Nhân viên kinh doanh – Bộ phận Traffic AdFlex.

Chúc Kiên LT sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí mới và gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Kien LT

Ký tên: Ngọc DTD

 

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: ngocdtd