Quyết định bổ nhiệm Quyên NTD

01/09/2016

Kể từ ngày 1/9/2016, Nguyễn Thị Diệu Quyên (Quyên NTD) sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò HR Manager.

Required-Senior-HR-Manager-with-10-year-experience_1

Quyên NTD có trách nhiệm phụ trách, điều phối công việc của bộ phận Hành chính Nhân sự và chịu trách nhiệm báo cáo về chất lượng, kết quả công việc với Giám đốc Nhân sự.

Thông tin chính thức được nêu trong quyết định đính kèm:

QD-BNTBP

Ngoài ra, bộ phận Hành chính Nhân sự đã bổ sung thêm các quyết định bổ nhiệm của các thành viên sau, tính từ thời điểm nhận trách nhiệm chính thức:

  1. Nguyễn Hoàng Trân – Sales Manager (Trưởng bộ phận Kinh doanh)
  2. Đinh Văn Đỉnh – Traffic Manager (Trưởng bộ phận Traffic)
  3. Phạm Đình Đức – Operation Manager (Trưởng bộ phận Operation)
  4. Trần Xuân Bộ – Client Manager (Trưởng nhóm Tech Client)
  5. Chu Xuân Vũ – MasOffer Manager (Trưởng dự án MasOffer)

Xin chúc mừng các Manager và chúc các anh chị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp con tàu Eway mạnh mẽ ra khơi!

TL

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: admin