Integrity và lòng can đảm

27/06/2017

Sau một thời gian áp dụng Integrity và được hưởng “quả ngọt” từ việc ứng dụng vào hoạt động của tổ chức, chợt nhận ra một bất-cập tương đối lớn của phương pháp này.
Integrity là một dạng của lòng chính trực, là tôn trọng và đặt sự tôn trọng vào trong lời nói của bản thân. Tức là tôn trọng và theo đuổi các cam kết, bằng mọi nỗ lực thực hiện cam kết, và sẵn sàng tái cam kết kịp thời cũng như chấp nhận mọi hậu quả có thể xảy ra của việc tái cam kết.

Khi thực hành Integrity, tức biến mình thành A Man of Integrity, nhân sự cần liên tục thẳng thắn, sẵn sàng nói và nói hết, nói trung thực, không suy diễn, không đặt lời, không nói thay người khác… Ngoài ra còn phải loại bỏ mọi cảm xúc, cảm giác hay những suy nghĩ, lo lắng không có thật khi nói ra một vấn đề hay sự thật.

Lúc này, nói-ra không phải một lựa-chọn, mà là một lẽ tất yếu: nghĩ gì phải nói, muốn gì phải nói, không chắc điều gì phải hỏi lại và xác nhận. Một điều được nói ra khi thoả mãn: là điều đúng/chân lý, là sự thật, là thông tin cần thiết để thảo luận; nhất thiết không được là suy diễn hoặc lời nói mang tính cảm xúc, nhận xét, không có mục đích hay dễ gây hiểu lầm.
Về cơ bản, người thực hành Integrity chỉ nói chuyện trên thực tiễn (fact), và có mục đích sau cùng rõ ràng.

Đấy là ở cấp độ trao đổi hay truyền đạt thông tin.

Đẳng cấp cao và thiết thực hơn của việc thực hành Integrity là việc giữ cam kết. Là con người ai cũng hướng tới sự uy tín và cam kết, tuy nhiên để hoàn thành trọn-vẹn lại không hề dễ.
Sau một thời gian thực hành và quan sát, nhận thấy rào cản lớn nhất của việc giữ cam kết không phải là #năng_lực, mà lại là LÒNG CAN ĐẢM !

Nói về cam kết, hay tôn trọng phát ngôn, lời nói, hay Integrity, là một chuỗi các hành động bao gồm: cam kết, giữ cam kết, tái cam kết, tôn trọng cam kết, thông báo rõ ràng và sớm nhất các thay đổi trong cam kết… đặc biệt là sẵn sàng thừa nhận thất bại của bản thân trong việc giữ cam kết.

Mà những hành động này, có làm được hay không, vốn rất trông chờ vào LÒNG CAN ĐẢM.

Năng lực sẽ chỉ phản ánh kết quả mang tính thời điểm của một việc cụ thể, nhưng lòng can-đảm có thể quyết định sự thành bại của cả một con người, đặc biệt là A Man of Integrity.
Và đây chính là chìa khoá thành công trong thực hành sự chính-trực 🙂

Can đảm, integrity, công việc thuận lợi hơn, đồng đội tác hợp, tập thể vững mạnh, giá trị được tạo ra, khách hàng hưởng lợi, nhân sự thăng tiến, đế chế hình thành và thế giới ngày một tốt đẹp hơn!

Be brave, be a Man of Integrity!

Dương Quang Anh

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: admin