AdFlex In-Sai

05/09/2016

Ngày hôm qua khi vừa đặt chân về tới Việt Nam, tôi mở email ra và thấy 1 lời đề nghị mua bán với AdFlex, tưởng rằng là một hợp đồng về quảng cáo, nhưng không, đó là một lời đề nghị về việc mua ống nước từ AdFlex. Lý do thì là 1 ông ở tít đất nước Mông Cổ xa xôi nhìn thấy nhà hàng xóm có một cái ống nước AdFlex rất ngon nên lên mạng tìm hiểu, và ổng tìm ra công ty AdFlex có địa chỉ http://adflex.asia. Ổng email tới để đề nghị bán cho 200m ống cao su ADFLEX này. Vậy tôi nên reply ông thế nào hả các bạn?

Screen Shot 2016-09-05 at 8.47.09 AM

Screen Shot 2016-09-05 at 8.47.22 AMScreen Shot 2016-09-05 at 8.47.22 AM

3T

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: admin