AdFlex B2B Competition 2017

03/03/2017

Với nhận định từ AdFlex team: “Việc phát triển theo hướng B2B traffic vô cùng hữu dụng, quan trọng”. Cuộc đua AdFlex B2B Competition 2017 được tổ chức, mở màn cho một năm 2017 đầy sôi động và máu lửa.

Đối tượng dự thi của AdFlex B2B Competition 2017 là thành viên thuộc Team trafic, Operation, Product (Op là team khách mời) sẽ phải thực hiện những yêu cầu sau:

  • Thiết lập thành công mối liên kết B2B giữa các Network/Agencies khác với AdFlex. Trong đó, AdFlex phải đóng vai trò là Advertisers. Các đối tác B2B sẽ đăng camp bất kỳ của AdFlex lên hệ thống của họ và cho Pub của họ chạy hoặc họ tự chạy cam kết phối hợp ít nhất 3 tháng. Đối tác đó có thể là Việt Nam hoặc nước ngoài.
  • Sinh ra lãi 25.000$ từ các network trong 1 tháng chạy (Tính theo thời gian trong tháng, ví dụ Tháng 2, Tháng 3,…)
  • Giải thưởng là thưởng nóng, hoa hồng vẫn trả bình thường, do Traffic Leader phân bổ
  • Có thể đăng ký dưới dạng cá nhân hoặc tập thể không quá 2 người
Thời gian: kể từ 12/2/2017 tới ngày 30/06/2017.
Phần thưởng: 20 triệu VND dành cho cá nhân đạt được yêu cầu sớm nhất!

Cú Lợn

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: admin