Tư Mã Ý mời Khổng Minh về dự SN EWAY

29/08/2016

Clip vui, các nhân vật được đề cập đều là hư cấu.
Ý tưởng: Trung Roly, Diệu Quyên, Hồ Sơn
Dựng phim: Trung Roly
Lồng tiếng: Hồ Sơn, Trung Roly
Biên kịch: Hồ Sơn
Hình ảnh Clip trích từ phim Tân Tam Quốc.

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: admin