Tin vắn

Chuyện không mới

Vào một buổi chiều, một cơn đột quỵ đã đánh gục người bố trong gia đình. Ông hoàn toàn chìm vào cơn hôn mê. Toàn bộ vốn liếng tích cóp của gia đình rồi các bên nội ngoại, đều lần lượt dốc cạn cho những chẩn đoán, chữa trị, kéo dài nhiều ngày, tiếp nối đó là nhiều tháng. Rồi cũng chỉ còn chiếc máy thở và tình yêu của gia đình, là sợi dây níu giữ hơi ấm của người bố với cuộc sống.