Quy chế cung cấp tài sản

30/08/2016

Các anh chị em có nhu cầu về thiết bị, tài sản vui lòng tham khảo quy chế dưới đây để đảm bảo được bộ phận Hành chính Nhân sự phục vụ nhanh nhất!

Xin chân thành cảm ơn!

Thắng DD

Quy chế cung cấp tài sản_ver2.1

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: admin