Điều chuyển nhân sự nội bộ ngày 07/02/2017

07/02/2017

Theo nhu cầu từ AdFlex, kể từ ngày 07/02/2017, bạn Nguyễn Ngọc Ánh (AnhNN) và Nguyễn Thành Lê (LeNT) và sẽ chính thức chuyển địa bàn hoạt động sang team Product trực thuộc AdFlex.

Hy vọng rằng với sự góp mặt của “2 viên kẹo” AnhNN và LeNT, các hoạt động của nhóm Sản phảm AdFlex sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn trong thời gian tới.

QuyenNTD

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: admin