Khi người EWAY “đú” trend: How much have you changed

16/11/2020
Người EWAY bắt trend số hai, khó ai dám nhận số 1…Cùng xem họ đã dậy thì thành công như thế nào qua thử thách How much have you changed!
Anh Minh DYNO
Bạn Nhật Linh
Bạn Ánh CN HRBP AdFlex
Linh Võ team TCKT
Tú Anh Hoàng team PingGo
Trà Giang team PingGo
Anh Tú Pinky
Bạn Minh Sao
Bạn Minh Anh MO
Bạn Hà VĐ MO
bạn Lương Đức MO

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: Do Pham Khac