Tin vắn

Quyết định thưởng nóng Nguyễn Văn Nghị

Tuần vừa qua, EWAY và cộng đồng  Docker Hà Nội đã đồng tổ chức thành công buổi meetup chia sẻ về việc áp dụng Docker và Rancher với sự tham gia của gần 30 kĩ sư phần mềm như System Admin, Technical Leader, Developer… đến từ nhiều công ty khác nhau tại Hà Nội. Sự kiện đã […]