Tin vắn

It Is You

Tuổi trẻ của cô ấy, những trải nghiệm đầu tiên , những kỹ năng, những kiến thức chuyên môn – mọi thứ đầu tiên của một cô sinh viên bước chân vào cuộc đời – là ở EWAY. Cho nên thay vì những ấn tượng không tốt ban đầu, tôi dần yêu cô ấy…