Tin vắn

Màn chào hỏi của ma cũ =.=”

Halu cả nhà, ngày đầu tuần mình đã chính thức đặt mông và được sở hữu cho mềnh 1 diện tích đất nho nhỏ tại căn nhà Eway, tạm trú tạm vắng của mình trong Eway là thuộc team Marketing, cụ thể công việc là dựng video, các thể loại video,…bla bla. Sơ mướp qua […]