Tin vắn

Shine bright like a RUBY!

Ohana, em/mình xin gửi lời chào đến đại gia đình Eway, Em/mình là Nguyễn Hồng Ngọc, Intern Marketing MasOffer (hay được gọi là Ruby cho ngắn và dễ phân biệt với những viên Ngọc khác) Eway và cơ hội thực tập làm việc với các anh chị trong team MasOffer đến với em nhanh như […]