Ma Sói

Top điểm cao nhất

1. NhưNQ (100)
2. My (90)
3. Hưng (88)
4. Hùng (78)
5. Giang (75)
6. Trung (70)
7. Quang Anh (65)
8. Bích (60)
9. Phạm Hoa (50)
10. Tú Anh (44)

Top làm Sói nhiều nhất

1. Mai Anh
2. NhưNQ
3. Trung
4. Thanh Tuấn
5. Cú Lợn

Top dân thường bị “kill” nhiều nhất

1. Quang Anh
2. Phạm Hoa
3. VânHTH
4. QuyênNTD
5. Quang Tú