Tủ sách


Quy định mượn/trả sách:
– Thời gian mượn: 2 tuần (Nếu chưa đọc xong, có thể gia hạn thêm 1 tuần)
– Số lượng: Tối đa 3 quyển/lần mượn
– Đăng ký mượn sách: 2 cách
+ Chọn tựa sách muốn mượn trên: http://inside.eway.vn/tu-sach/, rồi gửi email cho Công – congdt@eway.vn
+ Qua trực tiếp tủ sách để chọn sách và mượn, đăng ký với Công (nếu mình không ở đó thì đăng ký với team HR)
– Trường hợp mất sách hoặc hỏng sách, có 2 cách đền sách:
+ Mua một cuốn sách mới thay thế
+ Trả đúng số tiền ghi trên bìa sách
– Trường hợp quá hạn không trả sách: Nộp 5.000đ/ngày vào Quỹ sách

Quỹ sách sẽ dùng để mua thêm các cuốn sách hay để phục vụ anh em Eway

Nếu chiến hữu nào biết cuốn sách nào hay hoặc muốn đọc sách gì, hoàn toàn có thể đề xuất cho mình: congdt@eway.vn. Tủ sách Eway sẽ cập nhật nhanh chóng các tựa sách phù hợp để các chiến hữu mượn đọc.

Mọi thông tin liên quan đến Tủ sách:
+ Đỗ Thành Công – 0984.975.164
+ Email: congdt@eway.vn
+ Skype: dothanhcong16991