Tin vắn

The Best Sales 2016 sắp bắt đầu khởi tranh

Một màn khởi động lớn trước một sự kiện trọng đại tháng mười đang sắp được diễn ra. Hai ngày qua “xóm ồn ào” thấy trên TV có hiển thị một đồng hồ đếm ngược thì lại càng được đà xì xà xì xầm, đoán già đoán non xem The Best Sales 2016 cụ tỉ […]