Những cách phòng tránh sét đánh mùa mưa bão

12/05/2017

Bạn tuyệt đối không dùng cây làm chỗ trú mưa, tránh các vật dụng kim loại nếu đang ở ngoài trời mà gặp giông sét.

Cú Lợn sưu tầm

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: admin