Điều chuyển nhân sự nội bộ tháng 12.2016

21/12/2016

Kể từ ngày 21/12/2016, bạn Lê Đức Thuận (ThuanLD) và Tsần Thành Phát (PhatTT) và sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Quản lý sản phẩm và  Chuyên gia sản phẩm trực thuộc AdFlex.

Với vị trí mới, bạn Thuận và bạn Phát sẽ nắm giữ trọng trách xây dựng và phát triển sản phẩm cho AdFlex.

Chúng ta cùng chúc mừng và chờ đợi các sản phẩm, tính năng mới của AdFlex ngày càng hoàn thiện và phát triển khi “qua tay” hai bạn ^^!

Chúc thành công và may mắn.

Quyêt định điều chuyển của ThuanLD vui lòng xem tại đây

Quyết định điều chuyển của PhatTT vui lòng xem tại đây

NA

Link chia sẻ 12 giờ

Post Author: admin